Tetsuya Nomura

HD
Final Fantasy VII: Cuộc Hành Trình Của Những Đứa Trẻ 7.1

Final Fantasy VII: Cuộc Hành Trình Của Những Đứa Trẻ

2005 101 min Movie
Final Fantasy VII: Cuộc Hành Trình Của Những Đứa Trẻ
7.12005101 minHD
Hai năm trôi qua, kể từ khi Cloud Strife sử dụng năng lượng "Dòng sinh mệnh" để ngăn chặn sự huỷ diệt của Jenova, những mầm mống hủy diệt và bệnh tật của Jenova vẫn còn ảnh hưởng đến ...
Quốc gia: