Kenta Fukasaku

HD
Cuộc Chiến Sinh Tử 2 4.8

Cuộc Chiến Sinh Tử 2

2003 155 min Movie
Cuộc Chiến Sinh Tử 2
4.82003155 minHD
Sau khi thoát chết tại Battle Royal 1, Shuya Nanahara đã lập ra Wild 7 tuyên chiến với cả thế giới. Vì vậy, Battle Royal 2 được thiết lập với một cuộc chiến đẫm máu hơn. Những học sinh ...
Quốc gia: