Hayato Date

HD
Naruto: Đường Tới Ninja 7.6

Naruto: Đường Tới Ninja

2012 109 min Movie
Naruto: Đường Tới Ninja
7.62012109 minHD
Naruto và Sakura đang chơi trong công viên thì gặp Madara-thành viên tổ chức Akatsuki bắt vào trong một thế giới khác song song với thế giới Naruto đang sống. Ở thế giới này tất cả mọi ...
Quốc gia:
HD
炎の中忍試験! ナルトvs木ノ葉丸!! 6.4

炎の中忍試験! ナルトvs木ノ葉丸!!

2011 14 min Movie
炎の中忍試験! ナルトvs木ノ葉丸!!
6.4201114 minHD
Quốc gia:
HD
Đại Hội Thể Thao Làng Lá 7

Đại Hội Thể Thao Làng Lá

2004 11 min Movie
Đại Hội Thể Thao Làng Lá
7200411 minHD
Quốc gia:
HD
Naruto: Nhiệm Vụ Bảo Vệ Làng Thác Nước 7.1

Naruto: Nhiệm Vụ Bảo Vệ Làng Thác Nước

2003 40 min Movie
Naruto: Nhiệm Vụ Bảo Vệ Làng Thác Nước
7.1200340 minHD
Quốc gia: