Frank Nissen

HD
Lọ Lem III: Quay Ngược Thời Gian 6.5

Lọ Lem III: Quay Ngược Thời Gian

2007 74 min Movie
Lọ Lem III: Quay Ngược Thời Gian
6.5200774 minHD
Khi mẹ kế độc ác của Cinderella chiếm đoạt được cây đũa phép từ bà tiên đỡ đầu và cho quay ngược vòng quay thời gian, Cinderella phải cố gắng tìm được hoàng tử và phá vỡ lời nguyền mới ...
Quốc gia: