Danny Leiner

HD
Harold & Kumar: Đến Lâu Đài Trắng 6.5

Harold & Kumar: Đến Lâu Đài Trắng

2004 88 min Movie
Harold & Kumar: Đến Lâu Đài Trắng
6.5200488 minHD
Hai người bạn cùng phòng là nhà đầu tư ngân hàng và một sinh viên trường Y, đều mang trong mình dòng máu lai. Harold và Kumar chỉ định vạch kế hoạch để ăn bánh hambuger ở White Castle ...
Quốc gia: