Patrick Bach

HD
Cậu Bé Dũng Sĩ Yakari 6

Cậu Bé Dũng Sĩ Yakari

2020 82 min Movie
Cậu Bé Dũng Sĩ Yakari
6202082 minHD
Khi cuộc di cư của bộ tộc sắp diễn ra, cậu bé thổ dân Yakari đã bỏ đi biệt tích để lần theo dấu vết của Sấm Nhỏ - một chú ngựa hoang có thể chạy vô cùng nhanh. Trên đường đi, Yakari gặp ...
Quốc gia: