John Bertrand

Bí Mật Giới Thể Thao: Cuộc Đua Thế Kỷ 7.3

Bí Mật Giới Thể Thao: Cuộc Đua Thế Kỷ

2022 83 min Movie
Bí Mật Giới Thể Thao: Cuộc Đua Thế Kỷ
7.3202283 min
Đội ngũ thuyền buồm Australia II hồi tưởng về động lực, lòng quyết tâm và sự đổi mới đã dẫn đến chiến thắng lịch sử của họ tại Cúp nước Mỹ năm 1983.
Quốc gia:
Thể Loại:Phim Tài Liệu