Eric Lopez

HD
Anh Em Người Máy Siêu Khổng Lồ 6.8

Anh Em Người Máy Siêu Khổng Lồ

SS 1 EP 10 TV
Anh Em Người Máy Siêu Khổng Lồ
6.8202225 minHD
Khi cuộc cãi vã dừng lại, cuộc chiến bắt đầu! Anh em người máy Shiny và Thunder cùng nhà phát minh tài ba của họ phải bảo vệ Trái Đất khi quái vật không gian tấn công.
Quốc gia: