Andy Walken

HD
Cùng Làm Anh Hùng 6.0

Cùng Làm Anh Hùng

2020 97 min Movie
Cùng Làm Anh Hùng
6.0202097 minHD
Khi bọn xâm lược ngoài hành tinh bắt giữ các siêu anh hùng của Trái Đất, con cái của họ phải học cách hợp tác để cứu bố mẹ – và cả hành tinh.
Quốc gia: